~~~~~~~~~~~~~~~

Mahparem

Mevsimleri karar kıldım sende,
Burcu burcu çiçek açtım bahçende,
Aşk rayihasına bulandım da yörende,
Bir kez olsun koklamadın mahparem!

Gözlerim yollarına takıldı.
Ruhum aşkına düçar oldu, karar kıldı.
Alev alev kor oldu, sinem yandı.
Bir kez olsun su vermedin mahparem!

Bu kaçıncı hicran bestesi,
Dilimi yaktı hasret lehçesi,
Kuşanıp da vuslat kemendini,
Bir kez olsun bağlamadın mahparem!

Üzerime indi hayalin perde perde,
Nefesim tıkandı yüreğimde ne çare,
Odamın duvarları geldi de dile,
Bir kez olsun sen gelmedin mahparem!

Hamiyet Akan
 
Theme:deluxetemplates.net