~~~~~~~~~~~~~~~

Hadi Gel


Hadi gel, yasemen koksun benliğim yine

Geçen her saniye saygı ile eğilsin önümde

Gelişlerinle kalabalığa karışayım caddelerde

Kapıları öylesine aç ki ardına kadar

Mahzendeki günlerim son bulsun seninle

Gel ki tüm bildiklerimi unutayım

Devamlı saçmalayıp durayım

Sen halime bakıp gülümse

Gülümsedikçe sen

Gülsün dünya tebessümünle

Bazen dalayım gözlerinin limanına

Özgürlükleri avuçlayan bir forsanın kaçışıyla

Hadi gel

Dar zamanların koynuna koca dünyayı sığdıralım

Seviştirelim akrebi yelkovanla

Ki fırsatı kalmasın vaktimizi çalmaya

Sonra kaldırıp gök kubbenin duvağını

Mavilikleri avuçlayalım ardı ardına

Alkış tutalım renk cümbüşlerinin raksına

Işık huzmelerinin nüfus edişini izleyelim varlığımıza

Hadi gel

İster takıl bir martının yosun kokan kanadına

İster atıl delice koşan küheylanın sırtına

Ya da asıl rüzgâr efendinin kollarına

Hadi gel

Gel de, ağyar aşk görsün şu âlemi cihanda…

Hamiyet Akan


Resim: Kim Parker
 
Theme:deluxetemplates.net