~~~~~~~~~~~~~~~

SessizYanmış bir çölün okyanusu yutan ağzından,
Savrulan kum taneciklerinin sarhoşluğuyla,
Sessizce oturdum bu gece odamda.
Üzgün değil, umutsuz değil,
Karamsar değil, sadece sessiz.

Hamiyet Akan

Müzik
 
Theme:deluxetemplates.net