~~~~~~~~~~~~~~~

SevdimSeni sevdim;
Erguvanlar nisanda değil, tüm aylarda çiçeklendi.
Güneş sadece gündüzü değil, geceyi de eş bildi.

Seni sevdim;
Susuz çöllerden nehirler çağlayıp geldi,
Kuru ağaçlardan filizler baş verdi.

Seni sevdim;
Yazılmamış tüm şiirler şairlerin kalemine indi,
Söylenmeyen türküler ozanların sazında inledi.

Seni sevdim;
Tüm kainat aşk ile secdeye gitti,
Ruhlar cezbeye tutulmuş derviş gibiydi.

Seni sevdim;
Yıldızlar göklerden inip evime serpildi,
Yakamozlar gözlerime yerleşip terk etti denizi.

Seni sevdim;
Benliğim Yaradan'a yeniden iman etti.

Hamiyet Akan

Müzik

 
Theme:deluxetemplates.net