~~~~~~~~~~~~~~~

Erguvanlar Şehri

Benliğim sen kokar bilirim,

Bilirim benden öte içimdekini…

Bilirim de bir adımda aşamam,

Şu erguvanlar şehrini…


Şehir büyüdükçe gözlerimde,

Ben küçülürüm günden güne…

Kayıp giden yıldızlarla her gece,

Kaybolurum erguvanlar şehrinde…


Takınırım sabrın kemendini,

Biçerim rüzgârlarla sensizliği,

Cezbeye tutulan derviş misali,

Coşarım erguvanlar şehrinde…


Yel olur eserim yedi tepelide,

Bülbül olur şakırım gül bahçelerinde,

Yazına, kışına tüm mevsimlerine,

Sinerim erguvanlar şehrinde…


Yaren bellerken her geceyi,

Dökülür kalemimden sevda şiirleri,

Ah bir bilsen daha niceleri,

Düşer sayfalara erguvanlar şehrinde…


İşlemişim aşkı yüreğimin paresine,

Terk edemem bir hallacın nasırlı ellerine.

Dağılıp karışsa da ömrüm senelere,

Yaşatırım erguvanlar şehrinde…


Sabrı katık bildim bileli,

Uyuturum gönlümdeki tüm çileleri.

Duymasa da ağyar şu garip sesimi,

Seslenirim erguvanlar şehrinde…


Yüreğim olgunlaşırken aşkın deminde,

Durur ten, çıkar can seyrüsefere…

Kadehinden aşkı içtiğim günden bugüne,

Sarhoşum erguvanlar şehrinde…

Hamiyet Akan
 
Theme:deluxetemplates.net