~~~~~~~~~~~~~~~

Sorgu

Bitmişse dünyanın hayhuyu, tıkırtısı
Bil ki yoktur artık hiçbir şeyin faydası…

Neye yarar ahalinin yaygarası;
Duyulmuşsa omuzlardaki tahta atın gıcırtısı…

Şimdi bir ah vardır ki; ıssızında ıssızı
Issızlığı bedenlerin sancısı…

İşte geldik yolun sonu, bir köprübaşı
Ne koymuşsan odur heybenin azığı…

Bir damla gözyaşı, beklide hayır parası
Açılır kara kaplı, görülür her şeyin hesabı…

Susar dil, susar ayakların yankısı
Bir çığlıktır ki sarar, koca yedi katlıyı…

Bitmiştir hayat denen muammanın tılsımı
Artık karşındadır işte var oluşunun sırrı…

Hamiyet Akan


 
Theme:deluxetemplates.net