~~~~~~~~~~~~~~~

Çile

Hak’ka isyan haddim değil

Yâre sitem kastım değil

Kaybolmuşum aşk-ı deryada

Bir tek lokman çare değil...Boyun büktüm kaderime

Varmaz elim çarelere

Bir yudum aşk şerbetine

Ömrüm versem kâfi değil...Kuruyup gitmez gözümde nem

Bitmek bilmez bir garip çilem

Feryadı isyan eder sırdaşım kalem

Ağlayan satırlarım bana dost değil...Bu ne cebirdir, ne de bir sitem

Gönül ırmağımdan bir damla özlem

Yâre hasretlik yürekte bitmeyen elem

Vuslat-ı yâre kadar bu ömür, ömür değil...Hamiyet Akan

 
Theme:deluxetemplates.net